Vēja izturība

Aizsargžalūziju profilu izvēlē ir

jābalsta uz žalūzijas izmēru un vēja klasi reģionā, kur atrodas māja un kur aizsargžalūzija tiks uzstādīta.

Vēja stiprums atšķiras dažādos reģionos: no vieglas plūsmas līdz vētras stiprumam. Vēja pacelti priekšmeti, koku zari un citi objekti var sasist stiklojumu durvīs vai logos. Lai aizsargātu logus un durvis no sliktiem laikpstākļiem, labāk ir uzstādīt aizsargžalūzijas jeb aizsargslēģus. Šajā situācijā ir ļoti svarīgi izvēlēties atbilstošu žalūzijas profilu un ņemt vērā ražotāja noteiktos ierobežojumus uz kopējo loga kvadratūru un maksimālo augstumu un platumu.

Testa princips

Viena no prasībām Eiropas savienībā (ES) attiecībā ēku drošību ir vēja izturība. Lai nodrošinātu drošību, ir izstrādāti regulējošie dokumenti, kas nosaka testu veidus un slodzes vērtības projektēšanas un celtniecības laikā.

Lai noteiktu prasības vēja izturībai, ES ir izveidota sekojoša norma - EN 13659

EN 13659 nosaka kritērijus izturības novērtēšanai: ēkas izturība uz spiediena iedarbību. Tas nozīmē, ka produktam (aizsargžalūzija, logi, durvis, jumts) spiediena ietekmē ir jāsaglabā konstrukcijas nemainība.

Vēja klases atbilstoši EN 13659 1 2 3 4 5 6
Spiediens, Pa 75 100 150 250 400 600
Vēja ātrums, m/s 11,2 13,0 15,8 20,4 25,9 34,9